Mahesh Babu says Happy Birthday to Venkatesh

Check out the latest photo of SVSC, Happy Birthday Venkatesh poster:


CONVERSATION