Thursday, September 30, 2010

Mahesh Khaleja Photos on Location

Check out the photos of Mahesh babu, Anushka, Prakash raj and Trivikram on the sets of Khaleja shooting.
Mahesh babu Anushka

Blog Archive