Friday, September 27, 2013

NTR's Ramayya Vastavayya New Poster

Check out the new poster of NTR's Ramayya Vastavayya movie:

Blog Archive